Autor

ADÁMEK Ondřej 1979

Více o autorovi

Skladba

Imademo - duo pro violu a sampler. Elektroakustická skladba.

Rok vzniku: 2010
Obsazení: elektro-akustické skladby
Poznámka: web: jindra | čestné uznání v soutěži MUSICA NOVA 2010 (kat. B - skladby pro kombinaci akustické a elektronické složky)

Nástrojové obsazení

Nástroj Zkratka Počet + Sólo
viola  Vla 1
elektr_ak_for tapeeam 1

Zpět na seznam skladeb